Privacy

Gebruik van persoonsgegevens

We moeten je er op attenderen dat je bepaalde persoonlijke gegevens bij ons moet achterlaten.

 ​

Onderstaande gegevens worden door ons gevraagd en verwerkt:

  • naam, adres en woonplaats
  • e-mailadres
  • soort identiteitskaart en het nummer daarvan
  • geboortedatum en -plaats
  • telefoonnummer

Doeleinden:

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden  

  • om een boekingsbevestiging te kunnen maken, je te informeren over je verblijf bij Villa Magnolia en om je boeking te kunnen factureren. Ook worden je gegevens geadministreerd om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (financiële administratie);
  • om vragen te beantwoorden of eventuele klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
  • om je aan te melden bij de politie (Questura Polizia di Stato) en de Regio Piëmonte;
  • om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden.

Verstrekking aan derden:

We zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Ook zijn wij verplicht om je verblijf in Villa Magnolia aan te melden bij politie (Questura Polizia di Stato) en de Regio Piëmonte (Regione Piëmonte).

Website:

Onze website maakt geen gebruik van Cookies.  Onze website heeft een betrouwbaar SSL Certificaat.

Beveiligen en bewaren:

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens:

Je kunt op elk gewenst moment je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Je kunt ons telefonisch bereiken op 0031 6 460 171 01 of stuur een mail aan villa@ikemp.nl .

mw. mr. Ingrid Kemp is de Functionaris Gegevensbescherming van Villa Magnolia.